Jongste dochter

In een van mijn opleidingsgroepen werkten we aan het onderwerp gescheiden zijn en hoe dat dan voor het kind is. Wat gebeurt er in je systeem als je ouders uit elkaar zijn? Een van de cursisten gaf aan graag de cliënt te willen zijn, zij wilde namelijk graag weten hoe haar jongste dochter de scheiding ervaart. Zij stelde dus haar jongste dochter op en haar ex als de vader en zijzelf als de moeder. Het mooie is, je bent het allemaal zelf: de dochter is de spiegel voor je innerlijke kind. Al snel bleek dat “voelen” en “doen” het innerlijke mannelijke en het innerlijke vrouwelijke er ook bij moesten liggen.

Ondergeschikt

Wat meteen opviel was dat de mannelijke delen een glansblaadje kregen, vader goud en doen donkerblauw met glitters. Duidelijk was dat “denken en doen”, de mannelijke delen, veel meer waarde kregen dan “voelen en zijn” (de vrouwelijke delen). Het vrouwelijke was ondergeschikt. De vrouw was ondergeschikt aan de man. Je moet het gewoon doen, ook al voel je je niet goed.

De ideale oma

En wat ze ook sterk voelde was dat haar dochter het haar kwalijk nam. Dat ze niet voor haar had gekozen. En toen ik vroeg: “Hoe was dat bij jou vroeger?” toen bleek dat dat precies was wat er bij haar had gespeeld, haar moeder had niet voor haar gekozen, die had helemaal niet gekozen, bleef bij een man die helemaal niet goed voor haar was, en ontwikkelde enorm veel lichamelijke en geestelijke klachten, ze wilde vluchten uit dit leven maar deed dat pas veel later. Er was een enorm slachtofferschap. En we kregen oma dan ook maar heel moeilijk op andere gedachten, die energie was zo zwaar, dat we uiteindelijk hebben gekozen om de ideale oma neer te leggen en toen veranderde de totale energie.

Nulpunt

We mochten zien dat we soms eindeloos kunnen blijven wroeten in de oude energie, in de familiestructuren om dingen helder te maken, en soms mag je er gewoon voor kiezen er mee te stoppen en bij een nulpunt, bij de bronenergie weer opnieuw te beginnen. Door je eigen nulpunt neer te zetten.

Zelfliefde

En datzelfde mocht ze ook haar dochter meegeven: “Ik heb ervoor gekozen, uit een niet fijne relatie te stappen en daarmee laat ik je zien dat ook jij voor jezelf mag kiezen”. Want haar moeder had dit niet gedaan, die was uiteindelijk weggegaan voor haar kinderen, maar niet voor zichzelf. Die heeft door niet voor zichzelf te kiezen ook niet voor haar kind gekozen. Juist vanuit zelfliefde kiezen, betekent voor je kind kiezen, ook al lijkt dat soms niet zo te zijn. Mannelijk en vrouwelijk in balans, in evenwicht, gelijkwaardig in waarde en in verbinding met elkaar en wat een cadeautje geef je je kind dan mee als je je daar bewust van wordt.

 Als je anders kijkt naar dingen, veranderen de dingen waar je naar kijkt.