Spirit in Nature Remedies

Almond blossom – amandel: Zelfbeheersing, morele kracht
Zou je zo sterk willen zijn dat je krachtig herstelt van elke terugslag in het leven? De Almond remedie kan je de kracht geven om meer vanuit je centrum te leven.

Kwaliteit: een kalme geest; een goede afstemming tussen lichaam, ziel en geest; een goed en ordelijk leven; om te vermijden dat “de kaars aan twee einden brandt”; evenwicht; gematigdheid; gezonde seksualiteit; een gevoelige partner in een relatie zijn.

Apple blossom – appel: Vrede, helderheid
Zou je meer innerlijke vrede willen ervaren in de maalstroom van de activiteiten in je leven? Apple remedie zal je helpen om “op een kalme manier actief en op een actieve manier kalm” te zijn.

Kwaliteit: een gezond en aantrekkelijk gedrag; een overvloed aan positieve gedachtes; hoop; de motivatie om beter voor jezelf te zorgen; een positieve kijk op het leven.

Avocado blossom – avocado: Een goed geheugen.
Zou je graag een goed geheugen willen hebben? Een sterk geheugen is belangrijk als je succes wilt hebben. Avocado remedie helpt om je geheugen te ontwikkelen en je volledig te concentreren op alles wat je doet.

Kwaliteit: mentale focus; details herinneren; er plezier in hebben om je geest uit te dagen; examen doen; puzzels en woordspelletjes maken; nieuwe projecten; groter bewustzijn; “nu snap ik het”; leren van fouten.

Banana blossom – banaan: Bescheidenheid samen met kalmte
Zou je de moed willen hebben om je energie naar buiten te projecteren, weg van jezelf, in plaats van de energie van andere mensen naar binnen te halen? Bescheidenheid is eerlijk zijn naar jezelf; het is zorgeloos zijn over jezelf; het is de grote werkelijkheden van het leven onder ogen zien, die buiten je eigen kleine wereld liggen.

Kwaliteit: kalmte; een stap terug kunnen zetten en observeren; niet direct reageren; positief reageren op je omgeving; oorzaak en gevolg begrijpen; een gezonde afstand hebben tot mensen en omstandigheden; objectiviteit.

Blackberry blossom – braam: Zuivere gedachten
Zou je graag een zuivere geest willen hebben, als een kelk vol helder, sprankelend water, dat je verfrist en vitaliseert? Om jezelf te bevrijden van alle gedachten die vreemd zijn voor je hogere natuur, neem de Blackberry remedie en visualiseer mentale helderheid.

Kwaliteit: optimisme; de goedheid in jezelf en anderen zien; inspiratie; doortastend en direct zijn, maar zacht met woorden; bewustzijn van de omgeving; zuivering; het oude afschudden.

Cherry blossom – kers: Vrolijkheid
Zou je graag een meer opgewekte, minder zware houding ten opzichte van het leven hebben? De Cherry remedie zal in alle gevallen je leven opvrolijken.

Kwaliteit: opgewektheid; hoop; inspiratiebron voor anderen zijn; het goede in alles zien; optimistisch zijn; positief blijven; moeilijkheden lichter kunnen maken; echte evenwichtigheid.

Coconut blossom – kokosnoot: Verhoogd spiritueel bewustzijn
Voel je de behoefte aan een meer heldere, meer spirituele richting in je leven? De Coconut remedie zal je de energie te geven om bij elke proef vol te houden of om er boven te staan.

Kwaliteit: bovenbewustzijn, uithoudingsvermogen; doorzettingsvermogen; een taak af kunnen maken; gebruik maken van je hoogste potentieel; sterke, regelmatige energie; open staan voor uitdagingen; oplossinggericht zijn; bereid zijn de volgende stap te zetten; vastberadenheid ondanks tegenslagen.

Corn blossom – maïs: Mentale levendigheid
Zou je graag altijd “wakker en klaar voor actie” willen zijn? Zo ja, dan zou deze remedie ideaal voor jou kunnen zijn.

Kwaliteit: energie; bij projecten het initiatief nemen; enthousiasme; volledig in het heden leven; “ja” zeggen tegen de uitdagingen van het leven; geestdriftige bereidheid om nieuwe dingen te beginnen.

Date blossom – dadel: Zachte vriendelijkheid
Ben je in staat om zelfs vreemden met zachte vriendelijkheid te bezien? De zorgen van andere mensen lijken erg veel op die van jezelf. Deze houding zal zich op een natuurlijke manier ontwikkelen als je aan anderen denkt als je vrienden.

Kwaliteit: afstemming op de gevoelens van anderen; onderscheidingsvermogen; ontvankelijkheid; een open geest; gemakkelijk om mee te praten; een uitnodigende aanwezigheid; een aantrekkelijk karakter; vriendelijk omgaan met het publiek; jezelf verzorgen.

Fig blossom – vijg: Flexibel zijn, jezelf accepteren
Zou je graag flexibeler in het leven willen staan? Het zal gemakkelijker zijn, als je de Fig remedie gebruikt, om meer ontspannen te worden, ongeacht hoe zwaar je verantwoordelijkheden zijn.

Kwaliteit: gevoel voor humor; meegaand; met de stroom mee kunnen gaan; op je gemak zijn met jezelf en anderen; jezelf bevrijden; energie om vooruit te gaan in het leven; ontspanning; gezonde grenzen stellen.

Peach blossom – perzik: Onbaatzuchtigheid
Zou je graag je gevoel van vervulling willen ontwikkelen om iedereen in je geluk te laten delen? Deze remedie kan je helpen anderen in je edelmoedigheid te laten delen.

Kwaliteit: zorg om het welzijn van anderen; empathie; volwassenheid; koestering; rekening houden met; mededogen; gevoelig zijn voor de behoeften van anderen; geven vanuit heelheid.

Grape blossom – druif: Liefde, toewijding
Leef je een bevredigend leven? Om dit te kunnen doen, moeten de gevoelens van het hart wakker gemaakt worden (kijk hoe saai het leven wordt zonder liefde). Wacht niet af in de hoop dat anderen van je zullen houden. Hou spontaan van hen, ongeacht wat hun gevoelens voor jou zijn. De Grape remedie helpt met het ontwikkelen van onbaatzuchtige liefde voor iedereen. En het voornaamste, ze helpt om liefde te ontwikkelen voor alle ware en hogere eigenschappen.

Kwaliteit: realisatie van de innerlijke bron van liefde; zuiverheid; liefde zonder voorwaarden, claims of verwachtingen; geduld met de tekortkomingen van anderen; mee stromen met de langer durende ritmes in relaties; boven jezelf uitstijgen.

 

Lettuce blossom – sla: Kalmte
Zou je graag meer kalmte en innerlijke kracht willen hebben wanneer je problemen in je leven ontmoet? Zo ja, dan bevelen we de Lettuce remedie aan.

Kwaliteit: innerlijke gemoedsrust; heldere communicatie vaardigheden; ongehinderde creatieve uitdrukking; succes bij de dingen die je onderneemt; besluitvaardigheid; voor je waarheid kunnen opkomen; concentratie.

Orange blossom – sinaasappel: Enthousiasme, plezier
Maken gevoelens van hulpeloosheid je melancholiek? Zou je web van moeilijkheden wel willen doordringen met grotere mentale energie? Zou je oplossinggericht willen worden in plaats van probleemgericht? In alle gevallen zal de Orange remedie je de kracht geven om door de obstakels heen te breken.

Kwaliteit: energie; verdrijft melancholie; een innerlijke glimlach ontwikkelen; oplossen van conflicten; lichtheid; integreren van emoties; licht aan het eind van de tunnel; hoop; hernieuwde interesse in het leven; de kracht om moeilijkheden te doorstaan.

Pear blossom – peer: Vreedzaamheid, voor noodgevallen
Zou je graag de vrede om je heen willen voelen, die je zacht omgeeft, verkoelt en verfrist, als een gewichtloze waterval? De Pear remedie geeft ondersteuning om in noodsituaties en tijdens de dag door te kunnen gaan.

Kwaliteit: een rustige geest; een gevoel van ritme en verhoudingen; volledig in het huidige moment aanwezig zijn; met een crisis om kunnen gaan; stabiel blijven tijdens grote veranderingen.

Pineapple blossom – ananas: Zelfverzekerd zijn
Heb je te weinig zelfvertrouwen? Maakt de kritiek van anderen je onrustig of onzeker? Zo ja, dat kan dit een goede remedie voor je zijn.

Kwaliteit: tevreden zijn met jezelf; een bevredigende carrière; vertrouwen; kracht; een sterk gevoel van identiteit; wijsheid; helderheid in geldzaken; overvloed aantrekken.

Raspberry blossom – framboos: Vriendelijkheid, mededogen
Zie je jezelf als een vriendelijk iemand? Alle wezens delen hetzelfde leven, dezelfde werkelijkheid. Door vriendelijk te zijn tegen anderen, nodig je de vriendelijkheid van het leven weer uit en kun je jezelf ook je eigen tekortkomingen vergeven. Jezelf vergeven zal de hoop in je doen ontstaan dat, met genoeg tijd en de juiste inspanningen, je alle zwakheden in je karakter kunt overwinnen.

Kwaliteit: vriendelijkheid, mededogen, verantwoordelijkheid nemen voor je daden; sympathie; welwillendheid; edelmoedigheid; oude wonden genezen; de wens om anderen te helpen; vergeving.

Spinach blossom – spinazie: Eenvoud, onschuld
Ben je moe van de “wereldse wijsheid”: anderen verdenken van zelfzuchtige motieven? Bedenk: elk menselijk wezen streeft, ieder op zijn eigen manier, naar het uiteindelijke doel van het leven, het perfecte geluk. Zelfs mensen die, uit onwetendheid, dit geluk op de verkeerde manier zoeken, willen op z’n minst gelukkig zijn. En geluk is de opening naar een hoger geluk.

Kwaliteit: kinderlijk plezier; vertrouwen; een gevoel van verwondering; speelsheid; vrijheid; avontuurlijkheid; een zorgeloos karakter; vrij zijn van stress; jezelf kunnen vermaken.

Strawberry – aardbei: Waardigheid
Ben je op zoek naar de echte waardigheid, die ontstaat doordat je kalm en in je eigen centrum bent? Wanneer je vanuit dat innerlijke centrum leeft, zullen anderen op een natuurlijke manier respect voor je voelen en aandacht hebben voor wat je te zeggen hebt.

Kwaliteit: kracht; een rustig gevoel van eigenwaarde; gegrond zijn; betrouwbaarheid; een verstoorde kindertijd in het verleden loslaten; evenwicht; gratie; volledig aanwezig zijn en op je gemak in en over je lichaam.

Tomato blossom – tomaat: Mentale kracht, uithoudingsvermogen
Wanneer anderen je tegenwerken in de dingen waarvan je weet dat ze juist zijn, is het dan moeilijk om voor je overtuigingen op te komen? Kun je dit niet, dan zal de Tomato remedie je helpen om je moed te ontwikkelen.

Kwaliteit: weten dat er geen mislukken bestaat, alleen een nieuwe kans om te slagen; angst overwinnen; in jezelf geloven; onoverwinnelijkheid; psychische bescherming; stabiliteit; niet beïnvloed worden door de verschillende energieën van menigtes en tijdens reizen.