Privacy Policy

Jouw privacy is voor mij van groot belang. Ik neem de privacy van persoonsgegevens zeer serieus en ga zorgvuldig met je gegevens om. Ik doe er niets geks mee en zal ze ook niet verkopen omdat ik dat zelf ook niet wil. Ik draag er zorg voor dat de aan mij verschafte persoonlijke informatie vertrouwelijk en respectvol wordt behandeld en zal die informatie uitsluitend verwerken in overeenstemming met toepasselijke wet- en regelgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (voorheen Wet op de Privacy).

 

Door gebruik te maken van deze site, het verkrijgen van toegang tot deze website, alsmede het materiaal en informatie, verklaar je kennis te hebben genomen van onderstaande voorwaarden, deze te begrijpen, daarmee in te stemmen en ga je akkoord met mijn privacy- en cookie beleid.

Je gegevens worden nooit aan derden verkocht en/of verstrekt.

 

Jij bent verantwoordelijk voor keuzes die je maakt op grond van de informatie op deze website alsmede voor het gebruik van die informatie. Je kan aan de informatie op de website geen rechten ontlenen. Deze website dient ter algemene informatievoorziening en kan, zonder voorafgaande toestemming of aankondiging, gewijzigd worden.

Inleiding

Bij het gebruik maken van onze producten en diensten kan ik, Marian Zonneveld- van Tour, informatie van en over jou verzamelen. Denk daarbij o.a. aan gegevens die je mij verstrekt bij het aangaan van een abonnement via een community of informatie die ik verzamel bij aanmelding van een training, opleiding, coaching, e-book of nieuwsbrief.

Je leest hier hoe ik omga met de betreffende informatie, hoe en welke informatie ik kan verzamelen en voor welke doeleinden ik die kan gebruiken. Daarnaast lees je in dit document informatie over hoe je inzage in je gegevens kunt krijgen, hoe je je gegevens kunt wijzigen of verwijderen, en wie de mogelijke ontvangers van deze gegevens zijn.

Welke gegevens kan ik verzamelen?

Als je mijn website bezoekt, gebeurt dit anoniem. Je kunt bijvoorbeeld informatie over mijn aanbod lezen of blogs. Met deze gegevens kan ik je niet identificeren. Zodra jij je voor een dienst inschrijft, dan wel mijn weggever aanvraagt en je vrijwillig je e-mailadres verstrekt, verzamel ik je persoonsgegevens. Afhankelijk waar jij je voor inschrijft of aanmeldt, zal aan jou gevraagd worden om gegevens in te vullen. Ik verwerk alleen gegevens die je aan mij hebt gedeeld of verstrekt. Zo vraag ik je om gegevens in te vullen bij het downloaden van het contactformulier of de gratis weggever. Deze gegevens kunnen omvatten:

 • Voornamen en achternaam
 • NAW-gegevens
 • e-mail adres
 • Telefoonnummer of mobiel nummer
 • Bedrijfsnaam
 • Website
 • BTW nummer
 • KvK nummer

De verzamelde gegevens worden enkel gebruikt om contact met je te kunnen opnemen als je het contactformulier hebt ingevuld. Download je een brochure, e-book of gratis workshop waarvoor jij je expliciet hebt ingeschreven, ontvang je de desbetreffende informatie. Voor het downloaden van een brochure heb ik uiteraard geen btw-nummer nodig of kvk nummer. Ik tracht zoveel mogelijk passende gegevens te vragen.

In sommige gevallen krijg je een follow-up mail waarvan je je altijd direct kunt afmelden via de uitschrijflink onder aan de mail. Ik maak gebruik van Active Campaign en zij verwijderen de gegevens na de uitschrijflink. Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief of het ontvangen van de blogposts worden de gegevens uit de database verwijderd.

Waarom heb ik deze gegevens nodig?

Indien jij mij je e-mailadres of andere persoonsgegevens verstrekt, zal ik de gegevens enkel gebruiken voor het doel. Dit kan gaan over mijn nieuwsbrief, dan wel je vragen te beantwoorden via het contactformulier. Je bent uiteraard niet verplicht je persoonsgegevens bekend te maken op het moment dat je bij mij een dienst afneemt. Je hebt te allen tijde zelf de keuze of je je persoonsgegevens wilt invoeren of niet. Echter, om gebruik te kunnen maken van een aantal van mijn diensten is het invoeren van persoonsgegevens noodzakelijk. De gegevens heb ik nodig voor verschillende doeleinden, waaronder:

 • Je voornaam, achternaam en e-mailadres gebruik ik voor het toezenden van mijn nieuwsbrief. Dit doe ik met de gegevens die ik van jou heb ontvangen via het downloaden van o.a. mijn gratis weggever.
 • Er bevindt zich altijd een afmeld link onder mijn nieuwsbrief, zodat je je direct kunt afmelden.
 • Je NAW gegevens, mobiel, e-mailadres, btw nummer, kvk nummer of bedrijfsnaam gebruik ik om een factuur of offerte te kunnen maken nadat jij je hebt aangemeld via het inschrijfformulier.
 • Indien jij je aanmeldt via het contactformulier, neem ik op jouw verzoek contact met je op of plan een kennismakingsgesprek in. Ik bewaar gegevens via het contactformulier niet en deze worden elke maand verwijderd.

Gegevens die ik wettelijk verplicht ben om te bewaren, sla ik op een externe harde schrijf op en deze gegevens worden na het wettelijke termijn gewist.

 

Resumé

 • Als jij je hebt aangemeld of ingeschreven voor mijn nieuwsbrief, of een download hebt aangevraagd, brochures hebt gedownload, aangemeld voor een coachsessie of training kun je je ten alle tijden weer uitschrijven door middel van de ‘afmeldlink’ onderaan de e-mail. Uiteraard kun je ook contact met me opnemen met het verzoek je gegevens te verwijderen.
 • Gegevens via het contactformulier bewaar ik niet en worden elke maand verwijderd.
 • Je persoonsgegevens om facturen dan wel offertes aan te maken bewaar ik op een externe harde schijf.
 • Ik deel je gegevens niet met derden en verkoop of verstrek ze nooit aan derden. Je gegevens worden uitsluitend aan derden ter beschikking gesteld indien zij betrokken zijn bij het uitvoeren van een opdracht (bijvoorbeeld boekhouder of op grond van wettelijke verplichting aan bevoegde instanties zoals de belastingdienst). Ik draag er zorg voor dat bij derden als onze boekhouder deze afspraken bekend zijn.

SSL certificaat

Ik maak gebruik van HTTPS, een beveiligde manier om data te versturen. De extra ‘S’ staat voor Secured. Op deze manier wordt de informatie versleuteld. Dit is te herkennen aan het groene slotje in de adresbalk van de browser.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens je bezoek aan mijn website wordt geplaatst. Hierin wordt informatie opgeslagen. Deze informatie kan bij een later bezoek weer worden herkend door deze website. Je kunt zelf je cookies verwijderen door je computer op te schonen bijvoorbeeld in de cache van je browser. Dat is een speciale map waarin bestanden worden bewaard, zodat je sneller kunt surfen. Het is verstandig om je computer zo nu en dan ‘op te schonen’, zoals je ook je huis moet opruimen. Wil je meer informatie over cookies, zijn er diverse websites waaronder Consuwijzer om je computer op te schonen.

Google analytics

Omdat ik graag wil weten hoe mijn bezoekers de website gebruiken, zodat ik het gebruik van de website kan optimaliseren en verbeteringen kan aanbrengen, gebruik ik Google Analytics. Google Analytics is een dienst van Google om statistieken van een website te verzamelen en gedetailleerd weer te geven. Het doel van deze dienst is om de beheerder van de website een duidelijk beeld te geven van onder andere de bezoekersstromen, verkeersbronnen en paginaweergaves. Hierdoor worden er cookies geplaatst. Google Analytics werkt door middel van een trackingcode op je website. Deze trackingcode registreert klikken op onze website. Voor mij zijn goede statistieken noodzakelijk. Er wordt geen IP-adres gebruikt, dus ik kan de statistieken niet herleiden naar persoonlijke gegevens. Ik gebruik de geanonimiseerde statistieken om inzicht te krijgen in het gebruik van mijn website en deze aan de hand daarvan te optimaliseren. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Ik heb Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Voor meer informatie, bekijk het privacybeleid van Google.

Social media

Wellicht is je opgevallen dat je mijn blogs en content kunt delen via mijn website naar social media als facebook en linkedin. Dit vindt plaats via de Social Media Share buttons. Ik heb buttons geplaatst voor:

 1. Facebook
 2. Linkedin
 3. Instagram
 4. You tube

Door te klikken op de Social Media button lees je de privacy en gegevens beleid van bovenstaande Social Media. De meeste social media kanalen werken met cookies en houden zich aan de EU-US Privacy Shield, waaraan ze zich geconformeerd hebben.

Inhoud website

De inhoud van deze website, waaronder de teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo’s zijn beschermd door het auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Alle eigendomsrechten berusten bij mij of mijn licentiegevers. Conform voorgenoemde rechten is het wettelijk niet toegestaan deze informatie over te dragen, te verveelvoudigen, te bewerken of te verspreiden, zonder vooraf schriftelijke toestemming van de houder(s) van het eigendomsrecht.

Gelinkte websites of hyperlinks

Ik wil je laten weten dat informatie op websites waarnaar wordt gelinkt of verwezen, niet door mij wordt onderzocht of geanalyseerd. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor de informatie en/of inhoud van enige internetwebsites die gelinkt zijn aan deze website. Een link naar een andere website is uitsluitend bedoeld voor jouw gemak. Ik ben niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze website gelinkte internetwebsites vindt op eigen risico plaats. Ik aanvaard dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Ik behoud me het recht voor om iedere link of informatie op deze website enig moment te wijzigen dan wel te verwijderen.

Bewaren van gegevens

Wanneer je je hebt afgemeld via de ‘afmeldlink’ of een persoonlijk e-mail, zal ik je gegevens elke maand uit het systeem verwijderen. Gegevens inzake facturen en offertes bewaar ik tenminste zeven jaar. Ik voldoe hiermee aan mijn wettelijke verplichting. Daarna worden de gegevens verwijderd. Ik heb technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking door gegevens op te slaan op een externe harde schijf.

Rechten en plichten

Je hebt altijd het recht op inzage van je persoonsgegevens of het recht om je persoonsgegevens te wijzigen of rectificeren. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek doen tot inzage.

Geen aansprakelijkheid

Ik span me in om nauwkeurige en actuele informatie op deze website op te nemen, maar geef geen garantie dat de beschikbare informatie volledig of juist is. Ik kan evenmin, hoewel ik ernaar zal streven om deze website permanent beschikbaar te hebben, enige aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele gevolgen van het -tijdelijk – niet beschikbaar zijn van de website.

Nadrukkelijk wijs ik jou erop dat bepaalde informatie afkomstig is van externe bronnen. Ik wijs uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit hoofde van niet-nakoming van een overeenkomst, onrechtmatige daad, risicoaansprakelijkheid of enige andere rechtsgrond af, voor alle directe, indirecte, incidentele, gevolg-, aanvullende en bijzondere schade, alsmede voor schade die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met de toegang tot en het gebruik van deze website, ongeacht of zij zich bewust waren van de mogelijkheid (tot het zich voordoen) van dergelijke schade.

Algemene VerordeningGegevensbescherming

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is vanaf 25 mei 2018 van toepassing.

Ik onderschrijf tot die tijd de stelling van het College Bescherming Persoonsgegevens, verantwoordelijk voor onafhankelijke naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is bepaald dat persoonsgegevens uitsluitend voor welbepaalde doelen mogen worden verwerkt.

Ik selecteer mijn partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Helaas kan ik met in acht neming van het voorgenoemde geen, of slechts beperkte verantwoordelijkheid aanvaarden voor de wijze waarop deze partijen en/of instellingen anonieme of persoonlijke gegevens verwerken. Neem voor verdere informatie contact op met de betreffende partij of instelling.

De inhoud van deze pagina kan zonder aankondiging wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze informatie zodat je mijn website steeds gebruikt onder aanvaarding van de meest actuele privacyregels.