Californische Fes Remedies

ALOE VERA – aloe vera –
Aloe vera (geel). herstelt de levensenergie, wanneer men zich opgebrand of uitgeput voelt, helpt om creatieve energie te integreren met gevoelens die in het hart zitten. Wanneer teveel energie is uitgegeven. Goed voor de “workaholic”.

ALPINE LILY – sierra tijgerlelie 
Lilium Parvum (rood-oranje). pos: Voor vrouwen, acceptatie van de eigen vrouwelijkheid gegrond in een diepe ervaring van het vrouwelijke lichaam. neg: Te abstracte of geestelijke beleving van de vrouwelijke identiteit; niet goed met het lichaam verbonden zijn, vervreemding en/of afwijzing van de vrouwelijke organen en deze zien als “minderwaardig”.

ANGEL’S TRUMPET
– doornappel –

Datura candida (wit). pos: Geestelijke overgave aan de dood of diepgaande transformaties; geeft opening voor diepe zielsveranderingen. neg: Angst voor de dood; weerstand tegen het loslaten van het leven of bij het overgaan van de drempel naar de geestelijke wereld; het ontkennen van de realiteit van de geestelijke wereld.

ANGELICA – engelwortel –
Angelica archangelica (wit). pos: Zich beschermd en begeleid voelen door geestelijke wezens, speciaal bij overgangservaringen zoals geboorte en dood. neg: Een gevoel van isolement, afgesloten van geestelijke leiding en bescherming.

ARNICA – valkruid –
Arnica mollis (geel) herstelt etherische energie na shock of trauma, helpt om de verbinding te handhaven met iemands hogere Zelf. Deze Californische bergarnica is gelijk aan de Europese arnica die kruidkundig en homeopathisch wordt gebruikt voor shock en trauma. Deze arnica een prima eerstehulp remedie. Als bloesem-remedie helpt het om de verbinding te handhaven met het hogere Zelf of spirituele ego, deze verbinding is vaak verbroken bij shock of trauma.

BABY BLUE EYES – bosliefje –
Nemophila menziesii (lichtblauw). pos: Kinderlijke onschuld en vertrouwen; zich thuisvoelen in de wereld, zich lekker voelen in zichzelf, gesteund, geliefd en verbonden met de spirituele wereld. neg: Verdedigend, onzekerheid, cynisch wantrouwen met betrekking tot de wereld; vervreemding van het Hoger Zelf; gebrek aan steun van de vader tijdens de jeugd.

BASIL – basilicum –
Ocimum basilicum (wit) integratie van seksualiteit, liefde en spiritualiteit in relaties en wanneer deze krachten worden gezien als tegengestelde polariteiten, voor conflicten in relaties over seksuele en emotionele kwesties.

BLACK COHOSH – zilverkaars 
Cimicifuga racemosa (wit)pos: Moed om de confrontatie van corrupte en dreigende situaties aan te gaan in plaats van zich terug te trekken. neg: Gevangen zijn in relaties of levensstijlen die corrupt, verslavend en/of geweldadig zijn; donkere, verzamelde emoties.

BLACK- EYED SUSAN – ruige rudbeckia –
Rudbeckia hirta (geel/zwart centrum) geeft een diepgaand inzicht, brengt het transformerende licht van het bewustzijn in de “donkere” aspecten van onze ziel; bij het vermijden om naar begraven emoties te kijken. De Black-Eyed Susan – een lid van de zonnebloemfamilie, de donkere uitpuilende schijfbloemen zijn een signatuur voor zijn gebruik als kruid tegen steenpuisten. Eveneens wordt het gebruikt als een remedie om de donkere, innerlijke emoties te behandelen, die in iemands geest kunnen woekeren. Door deze “emotionele steenpuisten” te openen voor het licht van het bewustzijn, kan de gezondheid hersteld worden.

BLEEDING HEART – gebroken hartjes –
Dicentra formosa (rose) bevrijdt emotionele bindingen, laat de liefde in vrijheid bestaan; voor hen die zich te veel vereenzelvigen, zich vastklemmen en te bezitterig zijn met degenen die ze liefhebben. Deze lieflijke, rose bloem, in de vorm van een harten in het midden gespleten, helpt hen die een sterke maar ongezonde emotionele binding met een ander voelen. De ervaring van een “gebroken hart” wordt vaak veroorzaakt door een bezitterige binding met een anderen de weerstand om los te laten. Deze remedie helpt om het hart van binnenuit te versterken en nieuw leven te geven. Zeer behulpzaam bij het verlies van een geliefde of een beeïndiging van een relatie.

BLACKBERRY – braam –
Rubus ursinus (wit-rose) vertaalt gedachten in activiteit, wendt de creatieve kracht van het denken aan, om het gevoel van traagheid of vastzitten te overwinnen. Voor groei en uitbreiding.

BORAGE – komkommerkruid –
Borago officinalis (blauw) opgewekte moed, met vertrouwen gevaar en uitdaging tegemoet zien; om zwaarmoedige gevoelens, ontmoediging of droefheid te overwinnen. Borage – al eeuwen een favoriet kruid, oude kennis verhaalt dat: “borage moed brengt” en “borage maakt dat het hart blij wordt”. Deze luchtblauwe, vijfbladige bloem is inderdaad een balsem voor degenen die “ontmoedigd” zijn of een “zwaar hart” hebben, doordat ze de geest opheft en kracht en moed brengt.

 

BUTTERCUP – boterbloem –
Ranunculus occidentalis (geel) de waarde van je gaven kennen, zijn licht met anderen delen, voor verlegenheid en het wegcijferen van zichzelf. Geeft een waardering van je eigenwaarde.

CALENDULA – goudsbloem –
Calendula officinalis (oranje) innerlijk luisteren, de essentiële boodschap van anderen horen, voor degenen die wel de woorden maar niet de bedoeling van anderen horen. Wanneer men te scherp is met woorden.

CALIFORNIA PITCHER PLANT
– cobra lelie –

Darlingtonia californica (groen/paars) verandert instinctieve krachten in wat echt menselijk is; in de wereld staan met moed en kracht. Wanneer men gescheiden is van of angstig is voor de instinctieve krachten van het Zelf. Aardse vitaliteit.

CALIFORNIA POPPY – slaapmutsje –
Eschscholzia cal. (goud) uitgebalanceerde innerlijke ontwikkeling, weten dat echt goud in het hart is. Om betovering voor “spirituele glamour” te overwinnen, of het rusteloos zoeken buiten jezelf. California poppy, bekend als de “cup of gold” bij de Spaanse kolonisten, groeit deze plant naar sporen van goud die in de grond zitten. Het is de officiële bloem van Californië, een land waar de gold-rush duizenden heen lokte, voor het zoeken naar uiterlijke rijkdom. De California Poppy helpt om het rusteloze zoeken van de ziel, vaak verleid door uitwendige glitter, door een herkenning van het esoterische goud van spirituele kennis in het hart te transformeren.

CALIFORNIA WILD ROSE – californische wilde roos –
Rosa californica (rose) vitaliteit, verjonging, enthousiasme, betrokkenheid bij het leven, tegen apathie en moeilijkheden met de verpersoonlijking. Deze eenvoudige, lieflijke roos bloeit vroeg in de zomer in bossen en langs rivieroevers. De roos draagt een diepgaande archetypische boodschap binnen het plantenleven, want zijn vasthoudende wortelsysteem toont de mogelijkheid om diep in de aardse materie geïncarneerd te zijn. Toch “rijst” de roos, zij zet de aardse essentie om. Door de “California Wild Rose” kunnen we liefde begrijpen als een verlossende activiteit, één die apathie, onverschilligheid, of pessimisme verandert en helpt om zielen actief, positief en zorgzaam voor het leven op aarde te laten worden.

CALLA LILY – aronskelk –
Zantedeschia sp. (wit/geel). Pos: Helderheid over de seksuele identiteit, seksuele zelf-acceptatie. neg: Verwarring, tweeslachtigheid over seksualiteit/geslachtsidentiteit.

CANYON DUDLEYA – dudleya 
Dudleya cymosa (oranje). Pos: Levendige geestelijke en emotionele energie; uitbundige en charismatische aanwezigheid. neg: Ontvankelijk voor psychische of paranormale invloeden, overdreven emotionele reactie op psychische ervaringen.

CAYENNE – Spaanse peper –
Capsicum annuum (wit) katalyseert veranderingen, ontbrandt de wil, verder gaan naar de volgende fase, tegen het gevoel van vast te zitten, gevangen door gewortelde gewoonten en luiheid.

CHAMOMILE – stinkende kamille –
Anthemis cotula (wit/geel centr.) innerlijke rust en objectiviteit, bevrijding van emotionele spanningen; tegen nerveusheid, slapeloosheid en emotionele verwarring, goed voor kinderen. Chamomile- een populair kruid voor ontspanning en de spijsvertering. De signatuur van deze bloem suggereert een overbelaste maag die zich eruit perst naar de zon. Chamomile-remedie helpt degenen wiens emotionele centrum te open is, waardoor ze gemakkelijk overstuur en inwendig verscheurd raken. De remedie helpt om een stralend zonnevlecht-centrum te verkrijgen en om meer in balans met het gevoelsleven te komen. Het is een uitstekend middel voor kinderen die overstuur zijn.

CHAPARRAL
– creosoot heester –

Larrea sp. (geel) emotionele reiniging, speciaal gedurende de slaap. Helpt met het in contact brengen van diepere niveaus van bewustzijn en begrip. Voor met gif bedekte emoties, bij een chaotische innerlijke wereld, bij drugs-verslaving.

CHRYSANTHEMUM – chrysant 
Chrysanthemum morifolium (geelbruin). Pos: Geeft een verschuiving van het persoonlijke ego naar een hogere spirituele identiteit; ziels verbinding met wat werkelijk eeuwig is. neg: Angst voor het ouder worden en het sterven; zich overdreven vasthouden aan jeugdigheid, rijkdom of beroemd zijn; gehecht aan materiële waarden.

CORN – maïs –
Zea mays (geel/wit) gegrond zijn, verbinding met de Aarde speciaal met de voeten, stabiliteit, evenwicht tussen hemel en aarde en in sociale relaties, overwinnen van desoriëntatie en stress, speciaal in steden.

COSMOS – cosmea –
Cosmos bipinnatus (roodpaars/geel). Pos: Tijdens het spreken helder en duidelijk de gedachten kunnen verwoorden; levendige, mercurius capaciteiten in denken en spreken. neg: Ongeorganiseerd spreken en niet kunnen focussen in communicatie; overenthousiast spreken, overweldigt door teveel ideeën.

DANDELION
– paardenbloem –

Taraxacum officinale (geel) snijdt door emotionele blokkades, heft spanning op, herstelt geestelijke helderheid, speciaal behulpzaam samen met intens lichaamsgericht werken.

DEER BRUSH
– Amerikaanse sering –

Ceanothus integerrimus (wit) onschuldig van gevoel, geeft zuiverheid van hart en bedoelingen, brengt duidelijkheid aan degenen die vanuit onbewuste redenen handelen.

DILL – dille –
Anethum graveolens (geel) verwerking en integratie van veel indrukken en ervaringen, voor het gevoel overweldigd en overgestimuleerd te zijn door de vaart van het leven. Overgevoelig voor de omgeving.

DOGWOOD – kornoelje –
Cornus nuttalii (geel/witte schutbladen) vriendelijk en beleefd in relaties; duidelijkheid van gevoel wanneer je afstemt op spirituele bronnen, voor het loslaten van verhardende en beperkende emoties en trauma’s, welke diep in het lichaam worden vastgehouden; om te vergeven.

EASTER LILY – trompet lelie –
Lilium longiflorum (wit). Pos: Innerlijke zuiverheid van de ziel, helpt speciaal met de integratie van seksualiteit en spiritualiteit. neg: Het gevoel dat seksualiteit onzuiver, onrein is; innerlijke conflicten over seksualiteit.

ECHINACEA – zonnehoed –
Echinacea angustifolia (roze/paars). Pos: Integriteit tot in de kern; de mogelijkheid om contact te maken met een vaste kern in zichzelf en speciaal bij moeilijke uitdagingen dit contact te behouden. neg: Geschokte gevoelens door een diep trauma of door misbruik; niet meer in staat zijn een gevoel van waardigheid te vinden in zichzelf; diepe vervreemding.

EVENING PRIMROSE
– teunisbloem –

Onenothera hookeri (geel). Pos: Emotionele warmte en in het hier en nu zijn; in staat zijn om verbintenissen in relaties aan te gaan. neg: Zich afgewezen en ongewenst voelen; ervaringen in het verleden van seksueel misbruik (geestelijk of lichamelijk), het vermijden van verbintenissen in relaties; angst voor het ouderschap; seksuele en emotionele gevoelsonderdrukking.

FAIRY LANTERN
– mormonentulp –

Calochortus albus (wit). Pos: Gezonde ontwikkeling; het accepteren van verantwoordelijkheden als een volwassen persoon. neg: Onvolwassenheid, hulpeloosheid, behoeftig zijn, afhankelijkheid, emotionele onderdrukking.

FAWN LILY – hondstand –
Erythronium purpurascens (geel met paars). Pos: Acceptatie van en betrokkenheid bij de wereld, in staat zijn om spirituele gaven met anderen te delen.
neg: Terugtrekken, isolement, zelf-bescherming; overgevoelig, overontwikkelde spiritualiteit in vergelijking met de sociale ontwikkeling.

FILAREE – reigersbek –
Erodium circutarium (violet) het laten gaan van zorgen, het zien van de grotere werking van de bestemming in het leven, voor degenen die gevangen raken in kleine zorgen.

FORGET-ME-NOT
– vergeet-mij-niet –
Myosotis sylvatica (blauw). Pos: Bewustzijn van de karmische verbindingen in onze persoonlijke relaties en met degenen in de geestelijke wereld; opmerkzaam zijn voor de subtiele gebieden. neg: Eenzaamheid en gebrek aan bewustzijn van spirituele verbindingen met anderen; spiritueel isolement.

FUCHSIA – fuchsia –
Fuchsia hybrida (rood/paars) ervaren en begrijpen van geblokkeerde emoties, om zich emotioneel te kunnen uiten, speciaal bij emotionele onderdrukking die gevoeld wordt als spanning, psychosomatische ziekten of valse emotionaliteit.

GARLIC – knoflook –
Allium sativum (wit) reinigt van angst en bezorgdheid, je kalm en vertrouwd voelen tegenover anderen. Om onzekerheden, nervositeit, plankenkoorts en ongerustheid te overwinnen. Angstig en slap of gemakkelijk te beïnvloeden als gevolg van te weinig vitaliteit.

GOLDEN EAR DROPS
– gebroken hartjes –

Dicentra chrysantha (geel) inzicht in pijnlijke herinneringen en emoties uit de kinderjaren en helpt met het loslaten hiervan; het verband zien tussen oude trauma’s en tegenwoordige problemen.

GOLDEN YARROW
– gouden duizendblad –

Achillea clytedata (geel). Pos: In staat zijn om zichzelf duidelijk aan anderen kenbaar te maken, speciaal gevoelige en tere aspecten van zichzelf. neg: Bij de neiging om zich terug te trekken uit sociale en artistieke betrokkenheid door een diepe gevoeligheid; zichzelf gemakkelijk kwijtraken of zich gaan verharden om met gevoeligheden om te kunnen gaan.

GOLDENROD – guldenroede –
Solidago canadenis (geel) eerlijk zijn tegenover je hogere Zelf in sociale relaties. Voor degenen die interpersoonlijke barrières scheppen, of een onjuiste persoonlijkheid aannemen, speciaal door de druk van de groep of de sociale verwachtingen.

HIBISCUS – hibiscus –
Hibiscus sp. (rood).

Pos: Warmte en ontvankelijkheid in vrouwelijke seksualiteit; de integratie van zielewarmte en lichamelijke gevoelens. neg: Niet in staat zijn om zich te verbinden met de seksualiteit in jezelf, gebrek aan warmte en vitaliteit, vaak veroorzaakt door eerdere seksuele uitbuiting of misbruik.

HOUND’S TONGUE
– hondstong –

Cynoglossum grande (blauw/wit centrum) helpt de geest met het verkrijgen van spiritueel inzicht, de wereld te materialistisch zien; voor het veranderen van gevoelsbindingen en beperkende intellectuele gedachten.

INDIAN PAINTBRUSH
– helmkruid familie –

Castillija miniata (rood) het ontwaken van de kracht van de creatieve prikkel; levende energieke creativiteit; om de frustratie te overwinnen die vitale krachten belet zich om te zetten in creatieve ideeën

INDIAN PINK – lijmkruid –
Silene californica (rood) kalm en in het centrum blijven temidden van intense activiteit en/of stress; voor degenen die uit balans raken door wat er om hen heen gebeurt.

ARKSPUR – ridderspoor –
Delphinium depauperatum (blauw/violet) edelmoedigheid, altruïsme, leiderschap met een vreugdevol hart, voor plichtmatigheid, of een verlangen naar zelfverheerlijking.

IRIS – iris –
Iris douglasiana (blauw/violet) artistieke en creatieve inspiratie; om gevoelens van frustratie en beperktheid te overwinnen. De bloem van de Iris, heeft een ongewone “van binnen-naar-buiten” signatuur; het model en de stempel, die bij de meeste planten diep binnenin worden gevonden, zijn bij de Iris verspreid langs de naar buiten gedraaide bloembladen. Vele soorten Iris kunnen zich aanpassen aan een breed scala van eigenschappen van de omgeving, omdat de wortelstok water vasthoudt, dat in zorgvuldig gecontroleerde hoeveelheden aan de plant verstrekt wordt. Deze innerlijke, waterachtige eigenschap van de Iris helpt ons om te begrijpen waarom ze werd beschouwd als de godin van de regenboog in de Griekse mythologie. De Iris is een van de meest weldoende en universele van de F.E.S. remedies, ze helpt degenen die zich teleurgesteld voelen in hun creatieve uitdrukking, alsof de ziel “opgedroogd” was of een hemelse inspiratie miste. Net zoals de plant Iris zich aanpast aan een veelheid van omstandigheden door zijn innerlijke waterhuishouding te reguleren, zo ook helpt de subtiele remedie van de Iris de ziel om te leren zich uit te drukken in een geïnspireerde en creatieve manier van leven, onverschillig hoe de uiterlijke omstandigheden zijn. Deze remedie is bijzonder waardevol voor degenen die een artistiek streven hebben en die een behoefte hebben aan een vernieuwde, innerlijke glans om de zielekleur in uiterlijke taken te brengen.

LADY’S SLIPPER (YELLOW)
– venusschoentje –

Cypripedium parviflorum (geel). Pos: De integratie van het spirituele doel met het dagelijkse werk, brengt de spirituele kracht naar het basis chakra; spirituele seksualiteit en geaarde spiritualiteit. neg: Vervreemd van zijn eigen innerlijke autoriteit, niet in staat zijn om hogere spirituele doelen met het werkelijke leven en werk te integreren; nerveuze uitputting, seksueel leeg zijn.

LAVENDER – lavendel –
Lavandula officinalis (violet) innerlijke vrede, verzachting, harmonische gevoelens, spirituele gevoeligheid, tegen nerveuze overgevoeligheid en moeilijkheden met het integreren van spirituele invloeden.

MALLOW – kaasjeskruid –
Sidalcea sp. (rose) de mogelijkheid om vriendschappen te ontwikkelen, warmte naar anderen uitstralen, overwinnen van sociale onzekerheden. Voor degenen die barrières naar anderen maken.

LOTUS – Indische Lotus –
Nelumbo nucifera (rose) spirituele openheid, meditatieve ontvankelijkheid. Een algemeen spiritueel “elixer”. De Lotus – de “Duizendbladige Lotus”, is een traditioneel symbool in het Oosten voor een spirituele ontwikkeling. De vele bloembladen van het kruin-chakra vertegenwoordigen een vereniging of samenvoeging van alle aspecten van de ontwikkeling van de ziel. Deze remedie is uniek omdat ze niet zozeer handelt als een tegengif, maar eerder als een “elixer”, dat combinaties van andere remedies samenvoegt; bij spirituele trots.

LOVE-LIES-BLEEDING
– kattenstaartamarant –

Amaranthus caudatus (rood)  pos: Transcendent bewustzijn, de mogelijkheid om verder te gaan dan per-soonlijke pijn, lijden of mentale pijniging door het vinden van de diepere, bedoeling van dit lijden, waarbij we het persoonlijke los kunnen laten; medelevend bewustzijn met en aandacht hebben voor de bedoeling van pijn of lijden.  neg: Verergering van pijn en lijden als gevolg van isolement; diepe melancholie als gevolg van het te veel verpersoonlijken van de eigen pijn.

MADIA – madia –
Madia elegans (geel/rode plekken) concentratie, focus, aandacht voor ‘t detail, afwerken, voor de neiging om gemakkelijk afgeleid of verstrooid te zijn. Madia – een inheemse Californische wilde plant van de zonnebloemfamilie, de mandala-achtige Madia trekt onze aandacht direct naar het centrum, zoals de bloem zichzelf opvouwt in zijn centrum gedurende de hitte van de middagzon. Dit is een uitstekende remedie voor helderheid en focus een goed tegengif voor verstrooide geestestoestanden.

MANZANITA – beredruif –
Arctostaphylos viscida (wit/rose) waardering voor het fysieke lichaam en de fysieke wereld, tegen tweeslachtigheid of een negatief oordeel over je lichaam en alles wat materie is. Voor een goede aarde binding; te gebruiken voor en na narcose, om de eenheid tussen lichaam en geest weer te herstellen.

MARIPOSA LILY – vlinderlelie –
Calochortus leichtlinii (wit/geel centrum/paarse vlekken) ontvankelijk voor menselijke liefde, de band tussen moeder en kind, het genezen van gevoelens van vervreemding en niet meer geliefd zijn. Deze lieflijke lelie groeit in rotsig berggebied en toch suggereert zij een eigenschap van zachte, ontplooiende verzorging. Zij heeft zich bewezen als een enorme weldaad voor diegenen die geleden hebben aan een trauma m.b.t. het proces van de ouder-kind binding. Het gaat speciaal samen met ervaringen van de moeder uit de kindertijd, voor degenen die geen liefde of zorg gevoeld hebben. De Mariposa Lily is zowel goed voor kinderen als volwassenen.

MILKWEED – zijdeplant –
Asclepias cordifolia (roodpaars)pos: Gezonde persoonlijke kracht en onafhankelijkheid. neg: Extreme afhankelijkheid en emotionele onderdrukking, verdoofd bewustzijn door drugs, alcohol of een teveel eten; de behoefte om te ontsnappen aan zichzelf

MORNING GLORY
– klimmende winde –

Ipomoea purpurea (blauw/paars) vitaliteit, alertheid, hulp om met oude en verslavende gewoonten te breken, tegen rusteloosheid, zenuwachtigheid, grillige energie. De “hemelsblauwe” Morning Glory heeft een veelzeggende spiraalsignatuur in zijn knop- en bloeiproces. De spiraal suggereert sterke, vitale levens-kracht en deze bloem die in de vroege morgenzon bloeit, helpt de ziel om te ontwaken voor frisse ritmes en nieuwe perspectieven.

MOUNTAIN PENNYROYAL
– coyotemunt –

Monardella odoratissima (violet) kracht en helderheid in gedachten; maakt de geest schoon van negatieve gedachten, speciaal als ze van anderen zijn overgenomen, voor het afstoten van negatieve gedachten.

MULLEIN – koningskaars –
Verbascum thapsus (geel) eerlijk zijn voor jezelf, vervulling van iemands echte mogelijkheden; bij problemen om de mogelijkheden in het leven te verwerkelijken. Wanneer men niet naar zijn/haar innerlijke stem kan luisteren.

MOUNTAIN PRIDE
– rode penstemon –

Penstemon newberryi (rood) krijgshaftige kracht en zelfbewustzijn tegenover hindernissen en tegenspoed. Voor hen die terugdeinzen bij uitdagingen van deze tijd. De Mountain Pride is een nauwe verwante van de Penstemon, deze winterharde bergplant groeit bijna letterlijk uit de rotsen. Zijn rode kleur en de strenge condities van zijn omgeving drukken zijn innerlijke kwaliteit als een “geestelijke krijger” uit. Het helpt om de actieve krachten van spirituele moed te verzamelen, zodat men ongunstige en vijandige voorwaarden kan veranderen.

MUGWORT – alsem –
Artemisia douglasiana (geel) gevoeligheid voor ervaringen over de drempel (op “paranormaal” gebied), speciaal met betrekking tot dromen. Helpt om in evenwicht te blijven wanneer intuïtieve vermogens naar buiten komen.

NASTURTIUM
– Oostindische kers –

Tropaeolum majus (oranje rood) vitaliteit, stralende energie en warmte; emotioneel leven en kleur; bij over-intellectualiteit, wanneer men opgedroogheid is of bij ontzieling; uitputting van de levens-kracht.

NICOTIANA – tabak –
Nicotiana alata (wit) (bloeiende tabaksplant)  pos: Diep gecentrenteerde rust in het hart; integratie van fysiek en emotioneel goed-voelen door een harmonieuze verbinding met de Aarde en alle levende wezens. Wordt veel voorgeschreven als hulp om te genezen van de verslaving aan tabak.  neg: Het gevoelloos worden voor emoties, hetgeen samen gaat met het mechanisch worden (niet meer spontaan kunnen reageren) of het verharden van het fysieke lichaam, het niet aankunnen van diepe gevoelens en fijnere gevoeligheden.

OREGON GRAPE – zuurbes –
Berberis aquifolium (geel) het ontwikkelen van vertrouwen, de goede wil van anderen erkennen. Het overwinnen van angst met betrekking tot emotionele vijandigheid.

PENSTEMON – penstemon –
Penstemon davidsonii (violet/blauw) innerlijke kracht door tegenspoed; doorzettingsvermogen in relaties; overwinnen van twijfel aan jezelf bij uitdagingen.

PEPPERMINT – pepermunt –
Mentha piperita (violet) om geestelijk wakker en alert te zijn. Voor het overwinnen van geestelijke luiheid.

PINK MONKEYFLOWER
– roze maskerbloem –

Mimulus lewisii (roze)  pos: Zelf-acceptatie, emotionele openheid en eerlijkheid; moed om emotionele risico’s te nemen met anderen.  neg: Schaamte, schuld, minderwaardigheid, angst voor intieme gevoelens en afwijzing, het verstoppen van het wezenlijke zelf voor anderen, gevoelens maskeren.

PINK YARROW
– roze duizenblad –

Achillea millefolium (rose/paars) emotionele kracht en balans; voor het overwinnen van emotionele overgevoeligheid en overreactie, voor degenen die psychische en emotionele energie absorberen.

POISON OAK
– pruikeboomfamilie* –

Rhus diversiloba (groenig-wit)  pos: Emotionele openheid en kwetsbaarheid, de mogelijkheid om intiem met iemand om te kunnen gaan en contact te maken.  neg: Angst voor het intiem zijn, het beschermen van persoonlijke grenzen; de angst om geschonden of geweld aangedaan te worden; het vermijden van intimiteit door zich vijandig op te stellen.

QUINCE – dwergkwee –
Chaenomeles speciosa (rood) voor het ontwikkelen van de kracht van liefde, speciaal het vrouwelijke aspect; om het “geloof” te overwinnen dat ontvankelijkheid en liefde “minder sterk” of “minder stoer” zijn.

POMEGRANATE
– granaatappel –

Punica granatum (rood) bevrijdt de creatieve vrouwelijke geest, maakt contact met het Goddelijke Vrouwelijke bij vrouwen en met de “anima” bij mannen; versterkt vrouwelijke creativiteit en warmte vanuit het hart; bij een conflict tussen carrière en familie.

PRETTY FACE – triteleia –
Triteleia ixioides ssp. scabra (geel, bruine strepen)  pos: Schoonheid die van binnen naar buiten straalt; zelf-waardering in de juiste verhouding tot het uiterlijk.  neg: Zich lelijk voelen, zich op het uiterlijk afgewezen voelen, overgeïdentificeerd met het fysieke uiterlijk; niet in staat zijn om de innerlijke schoonheid van de ziel door het lichaam naar buiten te laten komen.

PURPLE MONKEYFLOWER
– donkerrode maskerbloem –

Mimulus kelloggii (paarsrood)  pos: Innerlijke rust en helderheid wanneer men een spiritueel of paranormaal verschijnsel ervaart; de moed om in de eigen spirituele ervaringen of leiding te vertrouwen; spiritualiteit gebaseerd op liefde in plaats van op angst.  neg: Angst voor het occulte of voor elke spirituele ervaring; angst voor vergelding of afkeuring wanneer men religieuze gewoonten van families of gemeenschappen loslaat.

QUAKING GRASS
– groot trilgras –

Briza maxima (groen) groepsharmonie en samenwerking, samenvoegen van afzonderlijke ego’s, flexibel in het werken met anderen, om persoonlijke conflicten in groepssituaties te overwinnen; helpt de enkeling om in grotere groepen of in sociale structuren te werken.

QUEEN ANNE’S LACE
– wilde peen –

Daucus carota (wit)  pos: spiritueel inzicht en kunnen “zien”; integratie van psychische gaven met lagere energiecentra.  neg: Belemmering van het “zien”, niet willen zien hoe het is; projectie en gebrek aan objectiviteit in het psychisch bewustzijn; verstoorde helderziendheid, vaak veroorzaakt door onevenwichtigheden in de lagere chakra’s.

RABBITBRUSH – * –
Chrysothamnus nauseosus (geel) alertheid, scherpe gewaarwording, een overzicht over alle details; het “grote geheel” zien; voor degenen die door de bomen het bos niet meer zien, die overweldigd worden door te veel details.

RED CLOVER – rode klaver –
Trifolium pratense (rose/rood) gecentreerdheid en balans in emotioneel belaste groepssituaties, een tegengif voor paniek of hysterie; wanneer men te gemakkelijk beïnvloed wordt door paniek en andere groepsgedachten.

ROSEMARY – rozemarijn –
Rosmarinus officinalis (violet-blauw)  pos: Warme fysieke aanwezigheid; belichaming; levendige persoonlijkheid.  neg: Vergeetachtigheid, slecht geïncarneerd in het lichaam, gebrek aan warmte, slechte verbinding van de ziel-geest met het lichaam.

SAGE – echte salie –
Salvia officinalis (violet)  pos: De mogelijkheid om wijsheid uit levenservaringen te kunnen halen; het vernieuwen en overzien van het levensproces vanuit een hoger perspectief.  neg: De neiging om levenservaringen als noodlot te zien en als niet verdiend te beschouwen; het niet begrijpen van een hoger doel en hogere bedoeling van de gebeurtenissen in het leven.

SAGEBRUSH – artemisia –
Artemisia tridentata (geel) eerlijk naar je hogere zelf zijn, laten gaan van wat niet essentieel of overbodig is, loslaten van valse zelfbeelden of verwachtingen over jezelf.

SAGUARO – reuzencactus –
Cereus gigantus (wit/geel centrum) ontvankelijk voor ware geestelijke autoriteit; de mogelijkheid om van ouderen te leren; voor conflicten over autoritaire figuren, speciaal mannelijke krachtige figuren.

SAINT JOHN’S WORT – sint janskruid –
Hypericum perforatum (geel) vertrouwen in spirituele bescherming en begeleiding; helpt bij angstige of verstorende dromen, voor degenen die te open, mededeelzaam en te kwetsbaar zijn. De Saint John’s Wort – opent zich naar de zon net in de tijd van de zomer zonnewende, of het midzomerfeest van Saint John (Sint Jan). Dit kruid bevat extreem licht-gevoelige elementen. Het is welbekend in zijn kruidkundige en homeopathische vormen als een belangrijk heelmiddel voor de huid. Saint John’s Wort bloesem-remedie verschaft een begrenzing en bescherming, speciaal bij over-ontwikkelde psychische- of verstoorde droom toestanden. Het helpt om iemands uiterlijke licht in een innerlijk licht te veranderen.

SCARLET MONKEYFLOWER – rode maskerbloem –
Mimulus cardinalis (rood) moed om krachtige emoties te weerstaan en ze in balans te brengen, voor degenen die angst hebben voor en zich bedreigd voelen door diepe emoties; integratie van het emotionele schaduw-zelf; directe en duidelijke communicatie over diepe gevoelens.

SCOTCH BROOM – brem –
Cytisus scoparius (geel) motivatie, volharding, accepteren van moeilijkheden als kansen voor groei en dienstverlening aan de wereld, overwinnen van pessimisme en wanhoop, speciaal met betrekking tot de verwachting van een negatieve wereld situatie.

SHASTA DAISY
– grootbloemige margriet –

Chrysanthemum maximum (wit/geel centrum) brengt verschillende ideeën samen in één gezamenlijk geheel; voor degenen met een neiging tot verward zoeken, waarbij alles als losse onderdelen gezien wordt inplaats van als een geheel.

SELF-HEAL
– gewonde brunel –

Prunella vulgaris (violet) zelfaanvaarding, zelfvertrouwen, vertrouwen in de innerlijke gezondheidscheppende krachten, versterking van het herstellingsvermogen. Self-Heal – een van de meest universeel weldoende remedies in onze verzameling, de naam van deze plant is zijn eigen bekrachtiging. Een lid van de munt-familie, de wilde Self-Heal (Brunel) of “Heal-All”, heeft een lange geschiedenis van geneeskundig gebruik. Deze remedie helpt om een genezende houding naar buiten te brengen door innerlijke aanvaarding en zelfvertrouwen, zonder te letten op de moeilijkheden van iemands toestand. Self-Heal werkt zeer goed in combinatie met andere remedies en andere therapeutische programma’s.

TANSY – boerenkruid –
Voor het nemen van beslissende actie om zijn/haar doel te bereiken; voor het overwinnen van aarzelingen en trage besluiteloosheid.

SHOOTING STAR
– twaalfgodenkruid –

Dodecatheon hendersonii (violet/rose) zich thuis voelen op aarde en met anderen; het overwinnen van vervreemding voor hen die het gevoel hebben er niet bij te horen. Een juiste benaming. De neerwaarts gerichte meeldraden van deze bloem, gecombineerd met de opwaarts omgebogen bloembladen, geven de indruk van een snelle neerdaling uit de kosmos. Deze remedie helpt velen die zich vervreemd voelen tegenover het leven op aarde, mogelijk door een verstoorde geboorte, trauma of anderszins abrupte incarnatie op aarde.

SNAPDRAGON – leeuwebek –
Antirrhinum majus (geel)  pos: Levendige, dynamische energie; een gezond libido; verbale communicatie die emotioneel in evenwicht is.  neg: Verbale agressie en vijandigheid; onderdrukte of verkeerd gerichte libido-energie; spanning bij de kaken.

STAR THISTLE
– zomer centaurea –

Centaurea solstitialis (geel) om te kunnen delen en voor gulheid, van jezelf iets kunnen weggeven, een innerlijk gevoel van overvloed; tegen gierigheid en om de angst voor gebrek te overwinnen.

STICKY MONKEY FLOWER
– kleverige maskerbloem –

Mimulus aurantiacus (oranje) bewust zijn van seksuele kwesties, integratie van gevoelens van menselijke warmte, liefde en seksualiteit. Voor het overwinnen van de angst voor seksualiteit en intimiteiten.

SUNFLOWER – zonnebloem –
Helianthus annuus (geel) ontwikkelt individualiteit; voor het overwinnen van zowel egoïsme als onevenwichtige zelfverloochening. Voor het in evenwicht brengen van relaties met vader figuren en met het mannelijke principe in de ontwikkeling van de ziel.

SWEET PEA – pronkerwt –
Lathyrus latifolus (rood/paars) sociale verantwoordelijkheid en sociale binding, voor het overwinnen van sociale vervreemding of conflicten; tegen angst voor sociale verplichtingen. Geeft een gevoel van een plaats te hebben op Aarde.

TIGER LILY – tijgerlelie –
Lillium humboldtii (oranje/bruine vlekken) samenwerking, hulp en onderlinge steun. Zet vijandigheid en agressie om in positieve actie voor het welzijn van anderen. Aan het werk gaan voor wereld-evolutie.

TRUMPET VINE
– trompetbloem –

Campsis tagliabuana (rood/oranje) vitaliteit, kleur en emotionele kracht in zelf-expressie, gezonde zelf-handhaving, om zwakheid en levenloosheid in uitdrukking te overwinnen, speciaal met spreken.

VIOLET – viooltje –
Viola odorata (violet/blauw) je gezonde relatie tot de groep kennen, openheid naar anderen; het overwinnen van schuchterheid en verlegenheid, speciaal in groepen. Het “nietige” viooltje verblijft in de koele, schaduwrijke, vochtige gebieden van de bosgrond en op de open plekken in het bos. Toch “verlangt” zij ernaar om opgemerkt te worden, als zij haar zoete geur schenkt aan de warmte van de zon en de lucht. Deze remedie kan degenen helpen die het nodig hebben een manier te vinden om zich te verbinden met de warmte van een grotere groep. Het is goed voor degenen die de neiging hebben zich terug te trekken, of zich terughoudend op te stellen in sociale situaties.

YARROW – duizendblad –
Achillea millefolium (wit) versterking van het innerlijke licht en de aura in verband met negativiteit en disharmonie, tegen overgevoeligheid en kwetsbaar voelen. De Yarrow traditioneel bekend als “Soldier’s Wound Wort”, (soldaten wondkruid) en “Knight’s Milfoil”, (ridders duizendblad). Yarrow betrekt zijn botanische naam van de Griek Achilles, wiens soldaten de plant mee naar het slagveld namen om hen te beschermen en voor de genezing van bloedende wonden. De Yarrow bloesem-remedie helpt degenen wiens “open” gevoeligheid een soort “bloeden” van levensenergie is en degenen die kwetsbaar zijn voor krachten uit de omgeving. Zoals de schijnend witte bloemkroon al suggereert, biedt Yarrow een mantel van spiritueel licht om te helpen “verzegelen” en beschermen.

ZINNIA – zinnia –
Zinnia elegans (rood) gelach, blijheid, verlichting en bevrijding van spanning; een kinderlijke speelse houding ten opzichte van het leven; het innerlijke kind accepteren, voor mensen die te serieus zijn, bij saaiheid.

YELLOW STAR TULIP
– gele mormonentulp –

Calochortus monophyllus (geel)  pos: Gevoelig medeleven, af kunnen stemmen op de gevoelens en ervaringen van anderen; het kunnen spreken en genezen door gevoelige afstemming op anderen.  neg: Ongevoelig voor het lijden van anderen; het niet bewust zijn van de gevolgen van eigen handelingen.

YERBA SANTA – kruiskruid –
Eriodictyon californicum (violet) verademing bij emotionele spanning, spiritueel inzicht in emoties, voor emotionele beklemming, speciaal in de borst. Helpt bij het uiten van menselijke emoties, speciaal pijn en droefheid.

YARROW ENVIRONMENTAL SOLUTION –
De vroegere Yarrow Special Formula is een combinatie van 3 soorten duizendblad (Yarrow – Achillea millefolium, witte, roze en de gouden duizendblad) met Keltisch zeezout, Arnica en Echinacea. Het is een algemeen versterkende remedie om de invloeden van schadelijke technologische en negatieve omgevingen van de moderne wereld aan te kunnen. De Yarrow Environmental Solution geeft een bescherming tegen de energetische uitwerking van straling en van andere schadelijke giftige stoffen uit de omgeving. Goed om te gebruiken voor en na blootstelling aan röntgen-stralen en X-rays, beeldschermen, vliegvelden, bij bijvoorbeeld bestraling t.b.v. kanker en bij vervuiling van de omgeving zoals bij geopatische belasting en sterke elektromagnetische velden. De Yarrow Environmental Solution helpt ook met het versterken van het immuunsysteem, speciaal voor personen die snel last hebben van allergieën en van chemisch producten en bij andere problemen met het immuunsysteem. De remedie wordt rechtstreeks uit het voorraad flesje ingenomen, vier druppels per keer, vier keer per dag. Een andere manier is, om zestien druppels van de stock in een glas water te doen, daarna te roeren en dit mengsel gedurende de dag met kleine slokjes in te nemen. Je kunt er een spray van maken of er een bad mee nemen. De frequentie van deze doseringen moet verhoogd worden tijdens en onmiddellijk na blootstelling aan straling.

DE SELF HEAL HUID-CRÈME
Vanwege de krachtige, gezondheid-bevorderende eigenschappen van de Self-Heal, hebben velen gemeld dat het uitwendig gebruik van de bloesem-remedie, op een aantal verschillende manieren, uitstekende resultaten gaf. Daarom hebben we besloten een Self-Heal zalf samen te stellen, gemaakt op een natuurlijke hypoallergene basis, speciaal gepotentieërd met Self-Heal bloesem-remedie. Deze zalf kan worden gebruikt in een grote verscheidenheid van omstandigheden: op wonden, sneden, huiduitslag, verstuikingen en ander letsel. De kwaliteiten van de Self-Heal sturen een speciale boodschap naar het innerlijk zelf, dat de benodigde krachten voor herstel opwekt. Terwijl de Self-Heal bloesem-remedie dus typisch inwendig gebruikt wordt, kan de uitwendige zalf deze weldaden versterken.

HET MENGEN VAN REMEDIES IN DE CRÈME.
De Self-Heal bloesem-remedie heeft een universele kwaliteit, die haar geschikt maakt als een uitstekende basis voor veel verschillende bloesem-remedie combinaties en ook de zalf kan gebruikt worden als een basisproduct. De wijde opening van de pot van de Self-Heal zalf maakt het makkelijk om aangepaste mengsels te maken, die speciaal voldoen aan je eigen behoeften.
Wij bevelen aan om niet meer dan drie of vier remedies in een individuele combinatie te gebruiken en 12 tot 24 druppels bloesem-remedie (stock) per potje van 60 gram. Het is het beste om het mengsel met een houten stok om te roeren, voor tenminste drie minuten, afwisselend met de klok mee en tegen de klok in en eindigend met een beweging met de klok mee.

 

F.E.S. Bloesem Remedies voor universele problemen

Yarrow Environmental Solution – YES
Dit is een belangrijke remedie voor mensen die werken op plaatsen met veel stress. YES activeert een gezonde reactie van het immuun systeem op stress in de omgeving, vooral wanneer de levenskracht en de vitaliteit bedreigd worden door schadelijke straling, vervuiling of andere schadelijke omgevingsfactoren. YES moet langere tijd gebruikt worden om het lichaam te helpen om zich te reinigen van giftige afval producten en bij allergische reacties op gifstoffen.
Bevat de bloesem remedies van Arnica, Echinacea, Golden Yarrow, Pink Yarrow en Yarrow, de tincturen van Echinacea en Yarrow. Dit alles op een basis van zout water.

Post-Trauma Stress Stabilizer
Deze combinatie bouwt het pad van de ziel en de werking van de levenskracht weer op na een catastrofaal verlies of na een trauma. Ze kan gebruikt worden bij nerveuze uitputting, emotionele afstomping, slaapstoornissen, psychosomatische symptomen en langdurige verwarring, wat na zulke gebeurtenissen op kan treden.
Bevat de bloesem remedies van Arnica, Bleeding Heart, Echinacea, Glassy Hyacinth, Green Gentian, Fireweed en Five-Flower combinatie.

Grief Relief
Ontwikkeld na 9-11. De Grief Relief combinatie richt zich voornamelijk op het overweldigende verdriet dat mensen overkomt na het verlies van familieleden, vrienden, huisdieren, hun huis of hun bezittingen. Het kan ook nuttig zijn voor maatschappelijk werkers die sterk beïnvloed worden door de verdrietige omstandigheden om hen heen.
Bevat de bloesem remedies van Pink Yarrow, Bleeding Heart, California Wild Rose, Borage, Forget-Me-Not en Explorer’s Gentian.

Magenta Healer
Deze combinatie remedie versterkt de etherische levenskracht en de genezende vermogens. Ze is erg goed voor mensen die langdurig ondersteuning nodig hebben bij het herstel van ernstige verwondingen, ziekte of ander lichamelijk trauma. De Magenta Healer combinatie stimuleert de zelf genezende vermogens van het lichaam en de ziel en werkt diep in op de celstructuren die zorgen voor herstel van de levenskracht.
Bevat de remedies van alle paarse bloemen: Self-Heal, Sierra Primrose, Echinacea, Pedicularis en Love-Lies-Bleeding, plus de essentiële olie van helichryse.

Magenta Mantle
Deze combinatie helpt om het etherische veld wat zich om alle fysieke materie bevindt te herstellen. Het is vooral bedoeld voor uitwendig gebruik, maar kan ook ingenomen worden. Het bevat alleen de remedies van paarse bloemen. Magenta Mantle versterkt de aanwezigheid van elementale energie in de omgeving en helpt om de bodem, de lucht en het water te ontgiften en te herstellen.
Bevat de remedies van Fireweed, Self-Heal, Echinacea, Red Clover en Sweet Pea.

Gaia Green
Gaia Green kan gebruikt worden in combinatie met of volgend op Magenta Mantle voor het herstel van bodem, water en lucht. Deze combinatie trekt elementale krachten aan om zich opnieuw te vestigen in beschadigde gebieden op aarde. Het stimuleert de groene hart krachten in mensen om zich te verbinden met de hart krachten van de levende aarde, om zo evenwicht te brengen in huizen, woongemeen-schappen, tuinen, water- en landmassa’s die verwoest en uitgeput zijn. Omdat ze is samengesteld uit de remedies van alleen maar zeldzame groene bloemen, voedt en stimuleert de Gaia Green combinatie de krachten van groei, van het leven en hernieuwt de elementale activiteit.
Bevat de remedies van Green Rein Orchid, Green Bells of Ireland, Lady’s Mantle, Green Rose, Green Gentian en Green Nicotiana.

Spiritual Leadership
Deze combinatie geeft kracht, moed en inspiratie aan mensen die geroepen worden om de leiding te nemen in tijden van crisis. Ze helpt degenen die taken moeten verrichten die normaal als onmogelijk worden beschouwd of die voorbij gaan aan bekende mogelijkheden. In tijden van crisis wordt van mensen soms verwacht dat ze plotseling een nieuwe rol op zich nemen als verzorger van hun familie of dat ze hun omgeving mobiliseren. Deze combinatie richt de fysieke wilskracht en de spirituele kwaliteiten die inspireren om over te gaan naar nieuwe niveaus van creativiteit en handelen.
Bevat de remedies van Larkspur, Sage, Iris, Columbine, Red Penstemon en Red Larkspur.

Deep Peace
Deze combinatie is ontwikkeld na 9-11 om mensen te helpen om te gaan met de intense niveaus van menselijk karma en ontreddering. Deep Peace bouwt een spiritueel reservoir op in de ziel, zodat je dieper kunt reiken in de “bron van het leven” om het vertrouwen te vinden dat nodig is in deze onzekere tijden. Deep Peace helpt de ziel om te gaan met geweld, destructie en haat, zonder te vervallen in ontkenning, om het probleem te overstijgen, om evenwicht te vinden en hernieuwd vertrouwen in de mensheid en onze aarde. Het wordt vooral voorgeschreven als je je verlamd voelt, de behoefte voelt om te ontsnappen aan de werkelijkheid, of als je slaapstoornissen hebt ontwikkeld of nerveuze kwellingen als gevolg van de overweldigende ervaring of een natuurramp en de nasleep ervan. Het is zowel goed voor de maatschappelijk werkers als voor de slachtoffers.
Bevat de remedies van Angelica, Rock Rose, Red Clover, Oregon Grape, Indian Pink en California Valerian.